Bộ ghế đá trắng đỏ [4 ghế]

3.800.000

  • Sản phẩm bao gồm 1 bàn 4 ghế như hình
  • Bàn đường kính 1m
  • Ghế cong 1m2
  • Thiết kế và in chữ miễn phí
Bảng giá