Bộ bàn ghế đá trắng xanh

3.000.000

  • Sản Phẩm bao gồm 1 bàn 3 ghế
  • Có thể mua ít ghế hơn hoặc nhiều hơn
  • Bàn đường kính 1m
  • Có thể mua đường kính nhỏ hơn hoặc lớn hơn
Bảng giá