Bộ ghế đá trắng vàng [chân HN]

3.300.000

  • Bàn chân 2 tầng như hình
  • ghế mài 1 mặt, lấy 2 mặt thì liên hệ
  • Ghế cong 1m2
  • Bàn đường kính 1m, có ngôi sao
Bảng giá